Partnerska psihoterapija

Naše intimne veze mogu biti izvor naše najveće radosti i prostor u kome se suočavamo sa našim najdubljim strahovima i ranjivošću.

 

Da li vam je poznata neka od sledećih situacija :

  • Pronalazite se u svakodnevnim međusobnim konfliktima iznova i iznova, uvek bez rešenja?
  • Imate dilemu u vezi sa zajedničkim životom, razmatrate sklapanje braka?
  • Da li vam se čini da imate energiju za sve osim jedno za drugo? Verujete da je nestalo strasti?
  • Da li ste suočeni sa velikim životnim promenama koje utiču na vaš odnos?
  • Da li se pitate da li je moguć oporavak nakon velike partnerske krize?

 

Kada uđemo u neki odnos, manifestuju se mnogi nezavršeni poslovi od ranije, i veza često postaje prava arena za rešavanje ličnih konflikata.Mi ulazimo u partnerske odnose sa idejama i ponašanjima koje smo sakupili tokom godina: iz naših primarnih porodica, iz naše kulture, od ranijih veza, i drugih životnih iskustava. Razumevanje i uvažavanje svih ovih faktora u sigurnom i podržavajućem okruženju, može pomoći u vidu smanjenja konflikata i pronalaženja novih načina povezivanja sa partnerom.

Zakažite termin