Problemi danas

Kada se javi osećaj krivice, često bivamo zbunjeni, tužni i danima iza nekog događaja koji ju je izazvao, nastojimo kriviti sebe i “gristi se”. Međutim, iako postoji krivica koja nas podseća da smo pogrešili u nekoj situaciji, važno je da znamo šta nam ona poručuje...

Tokom života kreiramo uverenja o predvidljivosti i mogućnosti da kontrolišemo naš život i iz toga crpimo osećaj (ili iluziju) o izvesnosti životnih događaja i vlastitoj sigurnosti. I to je svakako nešto što nam pomaže da funkcionišemo tokom života. Ali šta se događa sa nama kada smo...